فرآیندها پس از ارتقاء در بیمارستان امام حسن عسکری(ع) زرقان

فرآیندهای ارتقاء یافته سال 1396
ارتقا فرایند تهیه ونوفر
ارتقا فرآیند ثبت نام کلاس زایمان
ارتقا فرایند کاهش نواقص پرونده بیماران
ارتقا فرآیند پذیرش بیماران اتاق عمل
ارتقا فرآیند تریاژارتقا فرآیند فوتوتراپی
ارتقا فرآیند تغییر و تحول شیفتارتقای فرایند پسماند واحد بهداشت محیط
ارتقا فرآیند کاهش کسورات داروخانه اتاق عملارتقا فرآیند نگهداری و ارسال نمونه های پاتولوژیِ
ارتقا گزارش سونوگرافیکاهش کسورات نسخ بیمه
فرایند انتقال تست ها وجوابهای بیوشیمی بین دستگاه اتوآنالیزر و سیستم HIS 
فرآیندهای ارتقاء یافته سال 1395
فرآیند آمادگی سونو
فرآیند برگزاری کمیته های بیمارستان
فرآیند بستری بیماران در اورژانس
فرآیند برگزاری کلاس های زایمان فیزیوژیک مادران باردار
فرآیند انجام تست های بیوشیمی
فرآیند درخواست خون و فرآورده های خونی
فرآیند گرفتن نوار قلب در اتفاقات بیمارستان
فرآیند ارجاع به روان پزشک
فرآیند انجام اقدامات لازم جهت ارسال جسد به سردخانه
فرآیند گزارش دهی مواجهه شغلی
فرآیند اعزام بیمار
فرآیند پاسخ دهی به ارباب رجوع در زمینه مکاتبات قانونی
فرآیند اعزام زائو از زایشگاه
فرآیند پذیرش بیماران جهت اتاق عمل
فرآیند لاین گیری
فرآیند رضایت سنجی و اقدامات اصلاحی جهت بیماران
فرآیند نوبت دهی سونو
فرآیند تریاژ بیماران در اتفاقات
اورژانس بستری
فرآیند تست های معوقه
شست و شوی کف راهرو
 
وصل سرم در بیماران سرپایی
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-2 13:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ