قوانین و مقررات و راهنمای بخش رادیولوژی بیمارستان زرقان
 بخش رادیولوؤی بیمارستان زرقان خدمات زیر را به بیماران ارائه می دهد:

1.    رادیوگرافی ساده
کلیه رادیوگرافی های از بیماران بستری و سرپایی در کلیه ساعات شبانه روز انجام می شود.
2.    سونوگرافی
بخش سونوگرافی شامل انجام کلیه های سونوگرافی های ساده و کالرداپلر توسط پزشک متخصص قابل انجام می باشد. سونوگرافی در حال حاضر در روزهای دوشنبه هر هفته انجام می شود و دستور آمادگی بیمار جهت هر نوع سونوگرافی بصورت شفاهی و یا کتبی در اختیار بیماران قرار می گیرد.

مراجعین محترم:
1.    بیشتر رادیولوژی ها نیاز به آمادگی ندارند. تنها کافی است در محل مورد نظر رادیولوژی از زیور آلات و اجسام فلزی وجود نداشته باشد.
2.    برای رادیوگرافی های مانند مهره های کمر  و کلیه ها نیاز است بیمار شب قبل از انجام رادیوگرافی روغن کرچک خورده و صبح روز بعد جهت انجام رادیوگرافی مراجعه نماید.
3.    پرسنل بخش موظف هستند دستور آمادگی بیمار را در هنگام پذیرش به وی آموزش بدهند.
4.    پرسنل موظف هستند بیمار را در پوزیشن مناسب جهت انجام رادیوگرافی قرار دهند تا از تکرار مجدد آن جلوگیری شود

 
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-3-18 17:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ