راهنمای مراجعین اورژانس

دریافت فایل راهنما

لطفا با رعایت  سکوت وحفظ آرامش خود در اورژانس ما را به ارائه خدمات بهتر به بیماران یاری رسانید.
از آوردن همراهان متعدد به محیط اورژانس خودداری نمایید.
در هنگام خروج از اورژانس دفترچه بیمه ومدارک پزشکی خود را فراموش نکنید.
انجام تزریقات بدون دستور پزشک امکان پذیر نمی باشد.
در صورت استفاده از دفترچه دیگران دفترچه شما تحویل وبه اداره بیمه جهت انجام اقدامات قانونی فرستاده می شوید
بنابراین از دفترچه دیگران جهت انجام اقدامات درمانی استفاده نگردد.
با تکمیل فرم های نظرسنجی وارائه پیشنهادات وانتقادات خود در جهت بهبود وارتقاء اورژانس یاری رسان ما باشید.

پس انجام اقدامات پرستاری در صورت ترخیص بیمار ]پس از مراجعه به پذیرش وتسویه حساب  و تحویل رسید تسویه حساب بیمار از اورژانس ترخیص می گردد ودر صورت نیاز بهانتقال به بخش اقدامات لازم جهت انتقال به بخش توسط پرسنل اورژانس انجام وبیمار به بخش منتقل می شود.
مراجعین محترم خواهشمندیم به نکات زیر توجه فرمایید:
در صورت نیاز به ویلچر یا برانکارد به پرسنل اطلاع دهید واز برداشتن برانکارد و ویلچر بدون اطلاع خودداری نمایید.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-4 13:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ