جهت اخذ نوبت راس ساعت 6:30 صبح به مسئول انتظامات کلینیک تخصصی ضیغمی
واقع در خیابان شهید رضازاده مراجعه نمائید. نوبت دهی تنها بصورت حضوری صورت میگیرد.
شماره های تماس: 32620761 و 32620762

تخصص
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
داخلی
خانم  دکترمحمدی
خانم  دکترمحمدیخانم  دکترمحمدیخانم  دکترمحمدیخانم  دکترمحمدیدکتر اکبری

اطفال
خانم دکتر فیروزی
خانم دکتر فیروزیخانم دکتر فیروزیخانم دکتر فیروزیخانم دکتر فیروزی

بیماری های عفونی
خانم دکتر عرب شیبانی

خانم دکتر عرب شیبانی
خانم دکتر عرب شیبانی

کلیه و مجاری ادراری
دکتر رحیمی


قلب
دکتر محبی


دکتر امیریجراحی عمومی


دکتر فریدون پور
زنان


دکتر آگاهی
گوش حلق، بینیدکتر رحمانیاناعصاب و رواندکتر شناوربی هوشیدکتر آرامارتوپد
دکتر آگاه


چشم
دکتر مکاتب


توان بخشی

دکتر بخشنده

پوست
دکتر فریدون پور


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-12 22:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ