بخش راديولوژي بيمارستان زرقان
 
خدمات قابل ارائه در بخش راديولوژي:
  • راديوگرافي ساده
  • سونوگرافي ساده
  • سونوگرافي كالرداپلر
خدمات بصورت زير ارائه مي شود:
كليه خدمات راديوگرافي ساده، بصورت شبانه روزي در اين مركز انجام مي شود.
خدمات سونوگرافي در روزهاي جمعه توسط آقاي دكتر رحمانی و روزهاي دوشنبه صبح توسط خانم دكتر روشن انجام مي شود.
نوبت دهی سونوگرافی بصورت حضوری و در تمامی روزهای هفته(صبح 12-8 و عصر 20-17) به جز روزهای دوشنبه و جمعه انجام می گیرد.

تجهيزات بخش:
دستگاه راديوگرافي ثابت
دستگاه سونوگرافي ديجيتال
دستگاه پروسسور (ظهور و ثبوت فيلم)
مسئول بخش:
فاطمه محمدي


پزشكان راديولوژيست:
دكتر نغمه روشن
دكتر علی رحمانی

ساير پرسنل زيرمجموعه:
آسيه قاسمي
فاطمه زراعت پيشه
محبوبه خوشنويس
سميه آريان پور
علی بازیار اسفیانی
پروانه فرج پور
آیناز مردانه

شماره داخلي:
212 و 213
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-15 16:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ