آموزش و دستورالعمل ها

(گردآوری سلمان کاکائی کارشناس بهداشت محیط)
(گردآوری سلمان کاکائی کارشناس بهداشت محیط)
(گردآوری سلمان کاکائی کارشناس بهداشت محیط)
 کتابچه بهداشت محیط
(گردآوری سلمان کاکائی کارشناس بهداشت محیط)
دستورالعمل نحوه رقیق سازی و استفاده از مواد ضد عفونی کننده در بخشها
(گردآوری سلمان کاکائی کارشناس بهداشت محیط)
(گردآوری سلمان کاکائی کارشناس بهداشت محیط)
شستشو وگندزدایی برانکارد
(گردآوری سلمان کاکائی کارشناس بهداشت محیط)
پاک کننده ها
(گردآوری سلمان کاکائی کارشناس بهداشت محیط)
دستورالعمل استفاده از صابون مایع
(گردآوری سلمان کاکائی کارشناس بهداشت محیط)
دستورالعمل ضدعفونی تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی بیمارستان
(گردآوری سلمان کاکائی کارشناس بهداشت محیط)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-8 10:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ