بهداشت محیط بیمارستان زرقان

مسئول واحد: سلمان کاکائی
شماره تماس مستقیم: 32622712
چرا بهداشت محيط؟
تعریف بهداشت محیط : کنترل عواملی از محیط که بنحوی در رفاه و سلامتی بدنی – روانی واجتماعی انسان تاثیر دارند .
تعریف بهداشت محیط بیمارستان : مجموعه فعالیتهایی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط آن انجام میگیرد بطوریکه عوامل بیماریزای خارجی نتوانند در این محیط گسترش و شیوع پیدا کنند .
رعایت بهداشت محیط در بیمارستان نه تنها تامین کننده رفاه جسمی و روانی است بلکه کنترل کننده کانون تمرکز عفونت های بیمارستانی خواهد بود.

شرح وظايف واحد بهداشت محیط:
 • کنترل و نظارت بر وضعیت بهداشت و بخش های بستری، اتاق عمل، نوزادان،اتفاقات –آزمایشگاه
 • نظارت و مدیریت پسمانده های پزشکی و تهیه دستورالعمل های مربوط به آن
 • تدوین دستورالعملهای بهداشتی
 • برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کلیه پرسنل  خصوصا خدمات
 • نظارت و اجرای برنامه های بهسازی محیط در بیمارستان جهت ارتقاء بهداشت محیط بیمارستان
 • نمونه برداری میکروبی و شیمیایی از آب آشامیدنی و دیالیز  بیمارستان
 • کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان وبستن قردارد با شرکتهای دارای مجوز سم پاشی و انجام سم پاشی در صورت لزوم 
 • نظارت و بررسی سلامت کارکنان در واحدهای خدمات، لاندری و تغذیه از طریق آزمایشات دوره ای
 • کنترل و نظارت بر تهیه چگونگی و استفاده از گندزدا های مصرفی در واحدهای مختلف
 • بررسی و  پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی  بیمارستان طبق چک لیست ها وسنجه ها
 • پیگیری ساخت اتاقک نگهداری پسماند و نصب دستگاه  امحای پسماند در بیمارستان
 • پیگیری ساخت جایگاه شستشوی آمبولانس وبرانکارد
 • پیگیری خرید دستگاه بی خطرساز زباله
 • پیگیری راه اندازی سیستم تصفیه خانه فاضلاب در بیمارستان
 • پیگیری  ساخت واحد cssd  و لاندری در بیمارستان
 • تهیه چک لیست نظارتی واحد بهداشت و کنترل عفونت
 • تدوین رویکرد ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان و پیمانکاران
 • تدوین رویکرد مدیریت پسماندهای پزشکی و بی خطرسازی پسماندها
 • نظارت بر امور بهداشت محیط مراکز کار با اشعه و کنترل سلامت کارکنان پرتو پزشکی با توجه به ضوابط و مقررات
 • تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی به مسئولین ذیربط بیمارستان و پیگیری در جهت رفع نواقص
 • نظارت و پیگیری گندزدایی در قسمت های مختلف بیمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-2 11:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ