راهنمای مراجعین جهت آزمایشگاه

  

 

بنام خدا

قابل توجه مراجعین محترم سرپایی به آزمایشگاه :

جهت انجام اکثر آزمایشها باید 12 – 10 ساعت ناشتا باشید.

جهت انجام آزمایش صبح ها از ساعت 7 جهت گرفتن نوبت به نگهبان بیمارستان مراجعه کنید و برگه نوبت دریافت کنید.

 

سپس ساعت 7:30 صبح جلو در آزمایشگاه حضور داشته باشید.

 

با خوانده شدن شماره شما وارد آزمایشگاه شوید.

 

شرایط برگ بیمه :

1) نسخه توسط پزشک خانواده و یا متخصص همکار پزشک خانواده نوشته شده باشد.

2) پشت برگ بیمه توسط  پزشک خانواده مهر خورده باشد ( به فرم ارجاع نیازی نیست )

3) بیمه های نیروهای مسلح ، شرکت نفت و کمیته امداد به مهر پزشک خانواده نیاز ندارند.

 

جهت جواب آزمایش در تاریخی که در پایین برگه نوشته شده و فقط از ساعت 11  تا 13 مراجعه کنید

 

خواهشمندیم فقط ساعت 11 تا 13 جهت جواب مراجعه کنید حتی جواب هفته های قبل.

 

از آنجاییکه بعد از پذیرش شماره پذیرش روی ظروف نمونه گیری درج میشود و نمونه های بدون شماره آزمایش نمی شوند خواهشمندیم ظرف نمونه بدون پذیرش شدن تقاضا نکنید. و کسانیکه نمی توانند نمونه ادرار و مدفوع در همان روز بگیرند بعد از پذیرش ظرف نمونه با شماره تحویل می گیرند و روز بعد نمونه می آورند.

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-28 13:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ