لیست آزمایشات قابل انجام بیمارستان امام حسن عسکری(ع) زرقان
تست های زیر در آزمایشگاه انجام میشود و مدت جوابدهی آنها از نیم ساعت تا 48 ساعت بطول می انجامد :
Hemathology:CBC diff,B.G,G6PD,Retic Count,P.B.S,ESR,Cross match
Biochemi: blood sugar(FBS) , BUN , Cr ,Chol, Tg , HDL , LDL ,URIC ACID , LFT, Ca, Ph,Fe ,TIBC,GTT , GCT,HbA1c ,Na , K,CPK Total, CPK MB,LDH
SEROLOGY: CRP , RF , RPR(VDRL) ,WRIGHT , 2ME, WIDAL , BHCG,ASO
URIN ANALYSIS: U/A ,URIN 24 h(VOLUME,Prot,Cr,Ca
Microbiology: U/C , STOOL/C ,OTHER Culture,Blood/C
Parazitology:OB ,OP

Others:PT,PTT ,CT,Malaria Smear, Leishman body,eltor,Troponin I

و تست های زیر در آزمایشگاه بیمارستان پذیرش شده و جواب آنها بین 15 تا 20 روز بطول می انجامد شامل :

T3,T4,TSH, FSH , LH , Prolactin, ,H.Pylory (IgM & IgG  ), Feritin

HBS Ag, HCV Ab, HIV, Anti HBS

PSA , Free PSA ,DHT,Testestrone,DHEAs,

Pap Smear

دستگاههای موجود در آزمایشگاه عبارتند از :

اتوآنالیزر ، سل کانتر(دو عدد) ، اندازه گیری الکترولیت ،اندازه گیری تروپونین ،اندازه گیری ESR،بیلی روبین متر نوزاد ، دیونایزر ، وسایل بانک خون (یخچال ، فریزر و شیکر پلاکت )  ،انکوباتور میکروب شناسی و ابزار پایه

لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از دستگاههای فوق توسط مجمع خیرین شهرستان خریداری شده است که جای قدردانی و تشکر دارد.تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-28 10:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ