واحد فن آوری اطلاعات


نام و نام خانوادگی مسئول: مریم نعمت الهی
داخلی: 221
دانستنی های لازم فن آوری (جهت پرسنل)
فرآیندهای انجام کار در واحد فن آوری اطلاعات
فرم های مورد نیاز در زمینه فن آوری اطلاعات
sepss
شرح وظایف مسئول فن آوری اطلاعات:


*وظایف عمومی :
پس از تهیه شناسنامه ها به صورت کاغذی لازم است در نرم افزار ICTM وارد گردد و در صورت جایجائی با خرید تجهیزات جدید ، سایت به روز گردد .
ارسال گزارش فعالیت های انجام شده ( سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه و مخابرات ) در قالب فرم های تدوین شده و دستورالعمل های مدیریت  .
 
انجام مراحل کارشناسی فنی خرید و تأئید فاکتورهای خرید در محدوده سقف مجاز در بخشنامه های ارسال شده از طرف مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه ( معاملات کوچک ) و خرید طبق لیست تجهیزات مجاز که در سایت سخت افزار موجود می باشد .
حضور مستمر در جلسات هماهنگی و بازآموزی های برگزار شده توسط مدیریت و در مواقعی که حضور ممکن نیست کسب اجازه از مدیریت 
 
*وظایف سخت افزاری :
نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه ای
کنترل فنی تجهیزات خریداری شده از نظر تطبیق با فاکتور های تأئید شده
فرایند تعمیرات
 
*وظایف در حوزه شبکه :
نگهداری صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active و Passive بر اساس استانداردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات
تهیه مستندات جامع شبکه بر اساس استاندارد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
آگاهی کامل از کاربرد و نحوه عملکرد تجهیزات Active
آگاهی کامل از نحوه ارتباط مرکز تا ساختمان مرکزی و دسترسی به شبکه انترانت و اینترنت
آگاهی کامل از نحوه عیب یابی درونی شبکه و برخورد با مشکلات احتمالی
حفظ ، نگهداری ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدائی تا انتهائی شبکه موجود .
مطلع نمودن مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات از هر گونه تغییر ، تحول و نیازها
عیب یابی و رفع مشکلات شبکه ای سیستم های کامپیوتری موجود در مرکز مربوطه ( IP و کارت شبکه وآشنائی با سیستم عاول لینوکس و مفاهیم اولیه شبکه (+ Network)
مطلع بودن از انجام هر گونه عملیات عمرانی و تلاش جهت حفظ و نگهداری تجهیزات شبکه
 
*وظایف در حوزه نرم افزار :
پیگیری ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و بهبود سیستم
مشاوره به واحد مربوطه جهت مکانیزه کردن فرایندها
هماهنگی با مدیریت فن آوری اطلاعات در خصوص عقد قراردادهای پشتیبانی نرم افزارها
تأئید اتمام کار پروژه ها و یا فاکتورهای نرم افزاری
مطلع بودن از هر گونه تغییر و تحول نرم افزاری
 
*وظایف در حوزه وب سایت
آشنائی با نرم افزار ICARUS و آدرس های وب سایت واحد
آشنائی با استانداردهای تهیه وب سایت ( از طریق بازدید از سایت های متفاوت(
به روز نگه داشتن مطالب وب سایت (اخبار و اطلاعیه و (...
نظارت مستقیم بر روی وب سایت واحد خود ، انتقال مشکلات و پیگیری آنها
 
*وظایف در حوزه HIS
نظارت بر آموزش های ارائه شده از طرف شرکت پیمانکار و گزارش اشکال های احتمالی به کارشناس مسوول آموزش نرم افزار
نظارت بر فعالیت های شرکت پیمانکار در زمان سرویس های دوره ای و تحویل گرفتن قطعات داعی
*وظایف در حوزه اتوماسیون اداری
آگاهی کامل از تنظیمات نرم افزاری اتوماسیون اداری
آشنائی کاربردی با سیستم اتوماسیون اداری جهت آموزش نرم افزار و رفع اشکال به کاربران شاغل در آن واحد
اطلاع رسانی از وضعیت سیستم اتوماسیون اداری و کاربران ( فعال ، تغییر سمت و ... ) در آن مرکز
*وظایف در حوزه مخابرات
آشنائی با عملکرد کلیدهای کنسول مرکز تلفن ( مراکز فاقد رایانه (
آموزش دستگاه مبدل IP ( Voip ) جهت آشنائی با قابلیتهای دستگاه و تسلط کافی بر نحوه عملکرد صحیح دستگاه و عیب یابی آن
نظارت روزانه بر عملکرد صحیح دستگاه Voip و رفع عیوب احتمالی
نظارت بر صحت عملکرد UPS و باطری های مرکز تلفن
 
*وظایف در حوزه اینترنت :
آشنائی با نحوه ساختن VPN و Dial-up و استفاده از امکانات اینترنت FTP2 و FTP ، حجم Down Load و نرم افزارهای جانبی
شناسائی Error های سیستم جهت اتصال به اینترنت
راهنمائی کاربران واحدها جهت گرفتن اشتراک اداری و تأئید نیاز فرم درخواست و یا شخصی و یا اشتراک خطوط ADSL
 
موارد فوق در سایت اینترنت توضیح داده شده است .
شناخت و آشنائی با میزان پهنای باند در دانشگاه و ارائه مشکلات این حوزه به کاربران واحد خود .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-9 8:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ