کمیته کنترل عفونت

مسئول کمیته:
مریم پرهیزکار(کارشناس پرستاری)


وظايف سوپروايزر كنترل عفونت :
  • جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به عفونت بيمارستاني درقالب نظام مراقبت عفونت بيمارستاني
  • گزارش نتايج فوق و اطلاعات مربوط به موارد نيدل استيك و سابقه واكسيناسيون پرسنل به معاونت درمان دانشگاه
  • گزارش بيماري هاي واگير وغير واگير به مركز بهداشت مربوطه
  • پيگيري آزمايشات و اقدامات پيشگيرانه در موارد آسيب هاي شغلي در زمينه عفوني
  •  تشكيل پرونده بهداشتي براي كليه كادر درمان
  • به روز رساني خط مشي ها و روش هاي كنترل عفونت و اطلاع رساني اين موارد به پرسنل با آموزش حضوري ، دستورالعملها وپوسترهاي آموزشي
  •  ارزيابي و نظارت بركليه واحد ها براساس استانداردهاي اعتبار بخشي در زمينه كنترل عفونت
  • پيگيري مجهز بودن كليه واحدها به وسايل و تجهيزات مورد نياز براي اجراي روش هاي كنترل عفونت

پرسنل برتر در زمينه شست و شوي دست ها
در سه ماهه اول سال 1396

++خانم منيره كريمي دوست++
++خانم راضيه جعفري
++

اعضای کمیته:
دکتر امینه دادور(رئیس بیمارستان)
دکتر مهدی برات(مسئول فنی بیمارستان)
مجتبی دارابی(مدیر بیمارستان)
زهرا جعفرنجات(مسئول بخش بستری)
مرضیه جعفری(مسئول دیالیز)
عطیه جعفری(مسئول اتفاقات و کارشناس هماهنگی ایمنی بیمار)
خدیجه شهپری(مسئول زایشگاه)
امین شکری زاده(مسئول اتاق عمل)
راضیه جعفری (مسئول بهبود کیفیت)بیشتر بدانیم:
عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل عفونت

آموزش کنترل عفونت در بیمارستانها


15 اردیبهشت ماه روز جهانی بهداشت دست

درباره شست و شوی دست بیشتر بدانیم
 
کتابچه توجیهی قاون ومقررات کنترل عفونت(جهت کلیه پرسنل وکادر درمانی)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-11 13:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ