كميته ايمني بيمار
دبیر کمیته: عطیه جعفریاعضاي كميته:
دکتر امینه دادور(رئیس بیمارستان)
دکتر مهدی برات(مسئول فنی بیمارستان)
مجتبی دارابی(مدیر بیمارستان)
زهرا جعفرنجات(مسئول بخش بستری)
مرضیه جعفری(مسئول دیالیز)
عطیه جعفری(مسئول اتفاقات)
خدیجه شهپری(مسئول زایشگاه)
امین شکری زاده(مسئول اتاق عمل)
راضیه جعفری (مسئول بهبود کیفیت)
دستورالعمل های ایمنی بیمار
كتابچه خط مشي ايمني بيمار
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-2 16:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ