کمیته ترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیر مادر

دبیر کمیته: خدیجه شهپری(مسئول زایشگاه بیمارستان)

اعضای کمیته:
دکتر امینه دادور : ریاست بیمارستان
مجتبی دارابی : مدیریت بیمارستان
زهرا گوهری: مترون
زهرا جعفرنجات: مسئول بخش بستری
معصومه زارعی: مسئول اموزش
دکتر رویا فیروزی: متخصص اطفال
زیبا دوزنده جهرمی: مسئول بهداشت خانواده
عبداله بهنیا: کارشناس تغذیه
دکتر گرجی محمدی : متخصص داخلی


هدف:
افزایش کیفیت خدمات مراقبتی مادران باردار وکودکان وترویج زایمان طبیعی وکاهش منطقی سزارین و همچنین افزایش درصدشیرخوارانی که باید از شیر مادر تغذیه شوند.

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-2 16:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ