واحد آموزش و توانمند سازیمسئول واحد: مریم پرهیزگار (کارشناس پرستاری)
شماره داخلی:
222-223
اهداف و شرح وظایف واحد:
 1. افزایش کارایی و اثر بخشی در ارایه خدمات کارکنان
 2. ارتقا سطح کیفی نیروی انسانی
 3. ارتقا مهارتهای حرفه ای کارکنان
 4. ارتقا سطح دانش و نگرش کارکنان
 5. توانمند سازی کارکنان از طریق متناسب
 6.  ساختن دانش و مهارتهای آنها با وظایف و مهارتهای جدید
 7.  فراهم نمودن بستر لازم برای ارتقا کارکنان شرح وظایف برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره آموزشی
 8. ایجاد تمهیدات لازم جهت فراهم ساختن امکانات موردنیاز با هماهنگی مسولین مربوطه
 9. هماهنگی با استاد جهت حضور در دوره آموزشی
 10. اخذ موافقت جهت مجوزهای مالی دوره
 11. اطلاع رسانی و گزارش بموقع به مسولین مر بوطه
 12. حضور در دوره آموزشی به منظور برگزاری صحیح و مطلوب آن
 13. شرکت در جلسه آزمون حضوری و غیر حضوری و نظارت بر حسن اجرای آن
 14. ارسال اصلاحیه در ارتباط با هر گونه تغییرات در مکان و زمان دوره آموزشی و آزمون قبل از اجرای آن
 15. ارسال فرم گزارش پایانی حد اکثر 15 روز پس از پایان دوره
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-15 8:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ